Vedení kabelů z extruderu do řídící desky je nyní u typu BT2.0 prostřednictvím flexibilního kabelového řetězu.

Přináší to hned několik výhod:

– řetěz je šetrný ke kabelům namáhaných na ohyb
– žádné riziko zachycení o výtisk při rozměrných a vysokých objektech
– jednoduchá výměna kabelu při opotřebení
– síla působí na extruder rovnoměrně
Stejné provedení vedení kabelů bude přeneseno i do dalšího typu tiskárny BT2.0-330.